ScandiNova | Företagsfilm | Employer Branding

Innovatör i Uppsala | Företagsfilm | Employer Branding

 

Genom att lyfta fram personliga berättelser från sina anställda understryker ScandiNova sitt engagemang för att skapa en mångsidig och inkluderande arbetskultur som värdesätter och stöder sitt team. Dessa företagsfilmer visar företagets starka EVP, då de ger en autentisk och igenkännbar inblick i vardagen på ScandiNova. Tre filmer och tillhörande bilder inkluderades i produktionen.

Gör egna företagsfilmer som stärker din employer branding

 

Genom djupintervjuer med flera anställda kunde vi skapa en levande och autentisk bild av arbetsmiljön, där varje individ berättade om sina unika erfarenheter och hur de bidrar till ScandiNovas framgång. Denna djupgående inblick i dessa företagsfilmer ger inte bara en tydligare förståelse för vår kultur och värderingar utan erbjuder också potentiella talanger en genuin känsla av vad det innebär att vara en del av teamet.

 

– Visa potentiella talanger din arbetsmiljö genom djupgående intervjuer och fantastisk storytelling.
– Bygg manuset på din egen employer branding-strategi.
– Använd videorna fritt på karriärsidan, webbplatsen eller LinkedIn.
– Attrahera talanger och minska risken för felrekrytering.

 

Har du frågor?